Algemeen

Normal 2012 zww 2

In 1928 werd het initiatief genomen om in de kleine gemeenschap Zwaagdijk-West een eigen kerk te stichten. Met een geweldige inbreng en inzet van het gehele dorp werd in mei 1929 gestart met de bouw van de kerk. De bouw verliep zeer voorspoedig, zodat al op 20 november 1929 de kerk door bisschop Aengenent werd ingewijd en toegewijd aan de patroonheilige St. Jacobus de Meerdere.

Uit de geschreven geschiedenis blijkt niet waarom deze patroonheilige is gekozen. Het kan zijn als uiting van dank aan Jacob (Jacobus) Jong. Hij was namelijk diegene, die toentertijd de grond voor de kerk beschikbaar had gesteld. Nu is St. Jacobus de Meerdere, naast patroonheilige, ook beschermheilige voor de pelgrims. O.a. voor mensen, die op pelgrimstocht gaan naar de welbekende pelgrimsplaats Santiago de Compostela. De plaats in Spanje waar het lichaam van St Jacobus de Meerdere begraven ligt. Bovendien is de dag van onze patroonheilige, de kerkelijke feestdag op 25 juli, volgens ‘volksgeloof’ de geluksdag voor het beginnen van de oogst. In ieder geval dus genoeg redenen om St. Jacobus de Meerdere aan onze kerk en loake gemeenschap te verbinden.

In eerst instantie was de kerk een hulpkerk onder de vlag van de parochie St. Martinus te Zwaag. In februari 1948 werd de officiële status als zelfstandige parochie verleend en kreeg de parochie een eigen pastoor. Ook werd toen het besluit genomen een pastorie te bouwen en tegenover de kerk een school met onderwijzerswoning. Begin 1949 kon de pastoor de pastorie betrekken. In november van dat jaar werd de school ingezegend en kreeg de naam St. Lidwinaschool.

Zowel kerk, pastorie, school en woning vielen onder het kerkbestuur. Later, toen de pastorie niet meer werd gebruikt omdat de pastorale zorg werd gedeeld met Zwaag, werd de pastorie verhuurd aan particulieren. In 1975 werd de school verzelfstandigd en kreeg een eigen bestuur; het schoolgebouw viel toe aan de gemeente. Medio negentiger jaren heeft het kerkbestuur de onderwijzerswoning particulier verkocht.

Aankomende agenda

Er zijn geen actuele items gevonden.
Bekijk volledige agenda