Werkgroep toekomst H.Jacobus de Meerdere

Normal 2012 zww 17

Zoals in alle kerken neemt het aantal kerkgangers per jaar af. Al enige jaren krijgt locatie H. Jacobus de Meerdere de begroting niet rond. En dit gat wordt jaarlijks groter, net als bij de andere locaties van de Emmausparochie. Misschien nog wel belangrijker is het feit, dat het ook steeds lastiger wordt voor de vrijwilligers. Een kleine vaste kern verricht veel werk. Voor deze groep wordt de belasting te groot. Deze situatie maakt, dat de kerk binnen afzienbare tijd niet meer voor de reguliere diensten gebruikt zal worden.

Al enige jaren wordt er slechts summier onderhoud gepleegd; alleen dat wat nodig is wordt gedaan: ‘pappen en nathouden’. Immers je doet geen grote investeringen, als je niet weet of zo’n investering zinvol is voor de toekomst. 

Men hecht aan het gebouw, omdat het beeldbepalend is voor het dorp. Men ziet het liever niet verdwijnen. Maar wat zijn dan mogelijkheden voor het gebouw? Slopen is als een van de eerste opties genoemd, maar er zijn zeker andere mogelijkheden: ombouwen tot appartementen voor ouderen, rouwcentrum, museum, atelier voor kunstenaar, supermarkt e.d.

Deze en mogelijk andere opties zullen door een werkgroep van parochianen en leden van de locatieraad verder worden uitgewerkt. Vanaf januari 2017 komt de werkgroep samen. Zij zullen dan ook bespreken hoe de verdere informatieverstrekking en raadpleging van de het dorp zal plaatsvinden.

De werkgroep bestaat uit: Chris Beerepoot, Catie Blokker, Cor Karels en Gerard Sneek. Kees Nederhoff zal hieraan deelnemen namens het Parochie Bestuur.

 

Aankomende agenda

aanleveren copij voor parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


uitkomen parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


aanleveren copij voor parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


Bekijk volledige agenda

EMMAUS SAMEN, samen werken aan onze parochie.

Neem contact op als je wilt helpen via: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Neem contact op