Werkgroep toekomst H.Hiëronymuskerk

Normal img 6613

Sinds medio 2016 is een werkgroep actief om invulling te geven aan het toekomstig gebruik van de H. Hiëronymuskerk. Teruglopende belangstelling, daarmee gepaard gaan afname van de inkomsten en gelijkblijvende of zelfs stijgende uitgaven maken het noodzakelijk dat we ons bezinnen op de toekomstige invulling van het gebruik van de kerk.

De kerk heeft nog steeds een belangrijke functie voor de gemeenschap en zal dat de komende tijd ook houden. We willen deze daarom graag behouden als trefpunt van onze activiteiten. Omdat het gebruik zelf afneemt zoeken we ook naar alternatieve invullingen. Er daarbij van uitgaande dat de kerk als zodanig ook betekenis heeft voor niet alleen de RK gemeenschap maar de gemeenschap als geheel.

Vanuit die achtergrond zoeken wij naar mogelijkheden voor medegebruik door derden. Gebruiksmogelijkheden en gebruiksfuncties zijn uitgewerkt. Andere kerken zijn bezocht. We zijn inmiddels in het stadium van nadere concretisering van plannen die volgens de huidige planning medio 2017 kunnen worden voorgelegd en nader kunnen worden beoordeeld.

 

De werkgroep bestaat uit: Hans Ursem, Bertus Schilder, Ella Huisman, Kees Ursem, Siem Schouten, Peter van Diepen

Aankomende agenda

aanleveren copij voor parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


uitkomen parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


aanleveren copij voor parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


Bekijk volledige agenda

EMMAUS SAMEN, samen werken aan onze parochie.

Neem contact op als je wilt helpen via: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Neem contact op