Beleidsplan - algemeen

Periodiek wordt een Beleidsplan vorm gegeven. De laatste versie hiervan dateert van juni 2015, maar in de tussentijd is al weer het nodige gebeurd en zijn er nieuwe zaken waarop ingespeeld moet gaan worden. Het lopende beleidsplan is nog grotendeels ingevuld met de fusie en de vervolgactiviteiten daarop. Een nieuwe versie is nodig om in te spelen op de huidige ontwikkelingen. 

Het is de bedoeling dat (in ieder geval onderdelen van) het vigerende plan in de loop van 2017 zal worden herzien.

 

Nadere uitwerkingen van het beleidsplan zijn er in de vorm van:

- pastoraal beleid

- locatie & gebruiksbeleid (i.v.)

- onderhoudsbeleid (i.v.)

- financieel beleid (i.v)

- vrijwilligersbeleid (i.v.)

Aankomende agenda

aanleveren copij voor parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


uitkomen parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


aanleveren copij voor parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


Bekijk volledige agenda

EMMAUS SAMEN, samen werken aan onze parochie.

Neem contact op als je wilt helpen via: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Neem contact op