Sacramenten - algemeen

Onze kerkgemeenschap kent officieel zeven sacramenten. Belangrijke levensmomenten worden daarmee op een bijzondere manier bezegeld en gezegend en gemarkeerd.

  • Zo wordt de geboorte en het nieuwe leven van een mensenkind gevierd met het H. Doopsel, dat veelal wordt toegediend enkele maanden na de geboorte. Het kan ook later nog worden toegediend tot zelfs op volwassen leeftijd.
  • Het H. Vormsel is daarvan de bevestiging.
  • Besluiten twee mensen elkaar voor het leven liefde en trouw te beloven als elkanders man en vrouw dan kan dat moment worden bevestigd in het Sacrament van het Huwelijk.
  • De Priesterwijding is het sacrament waarbij een daartoe geroepene bevestigd wordt in het ambt van de Kerk en voor zal gaan in de verkondiging en de bediening van de sacramenten, als mede in de pastorale zorg en leiding van de geloofsgemeenschap.
  • Een mens kan soms hard aanlopen tegen zijn tekorten en fouten.Ruimte voor een nieuw begin en vergeving kan dan komen in een biechtgesprek: het Sacrament van Vergeving.
  • Wanneer een mensenleven broos en breekbaar wordt door ziekte en/of ouderdom is er de gelegenheid de Ziekenzalving te ontvangen als een moment van bemoediging en vergeving.
  • Tenslotte maar niet op de minste plaats kennen we het Sacrament van de Eucharistie.


Na de eerste H.Communie zijn we telkens welkom aan de Tafel van Christus om onze verbondenheid met Hem en met elkaar te vieren en te versterken.

 

Aankomende agenda

aanleveren copij voor parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


uitkomen parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


aanleveren copij voor parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


Bekijk volledige agenda

EMMAUS SAMEN, samen werken aan onze parochie.

Neem contact op als je wilt helpen via: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Neem contact op