Parochie Bulletin

Normal de verbinding

 

Eéns in de ca 5 a 6 weken komt het Parochie Bulletin uit. Dit wordt fysiek verspreid aan de belangstellenden die dit liefst op papier willen lezen. Wel heeft het onze voorkeur het bulletin zoveel mogelijk digitaal beschikbaar te stellen, per e-mail.

Dit kunt u melden bij het secretariaat of parochieblad123@gmail.com.

Ook kunt u het bulletin downloaden vanaf onze website (zie Downloads).

 

De redactie wordt gevormd door:

Trudy Breeuwsma      Het Bon 22          (tel.: 0229) 572678

Jolanda Velt              Postgalei 18         (tel.: 0229) 573357

Joke Ruijter              Zwaagdijk 356      (tel.: 0229) 573396

Coby Schouten          Woudhoek 8         (tel.: 0229) 573081

Annemiek Schouten    Hauwert 17          (tel.: 0229) 202302

 

Kopij inleveren vóór de vrijdag van de volgende verschijningsdatum via parochieblad123@gmail.com (zie het bulletin)

Bij voorkeur de kopij in lettertype Arial met lettergrootte 10.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken.

 

Zie voor de actuele aanleverdata het laatste parochiebulletin.

Aankomende agenda

aanleveren copij voor parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


uitkomen parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


aanleveren copij voor parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


Bekijk volledige agenda

EMMAUS SAMEN, samen werken aan onze parochie.

Neem contact op als je wilt helpen via: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Neem contact op