Vormsel

Dit sacrament bekrachtigt de doop die veelal als kind wordt ontvangen. Eigenlijk is het een persoonlijke beaming daarvan. In onze parochie wordt het veelal toegediend rond het verlaten van de basisschool. De jongelui krijgen zo een bijzondere zegen mee voor hun toekomst en worden bevestigd in de geest van Christus  te leven. De gave van Gods Geest mag hen daarbij bijzonder helpen en sterken.

De ouders ontvangen daartoe een uitnodiging in de loop van het laatste jaar van de basisschool en uiteraard worden de jongelui zelf ook in de voorbereiding betrokken. Zo komen zij een aantal keren bijeen bij gastouders en bij en in de kerk zelf.

Bij het Vormsel leggen de ouders hun handen op de schouders van de vormeling. Zo beloven zij hem of haar verder te begeleiden op de eigen weg die weldra wordt gegaan.

Aankomende agenda

aanleveren copij voor parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


uitkomen parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


aanleveren copij voor parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


Bekijk volledige agenda

EMMAUS SAMEN, samen werken aan onze parochie.

Neem contact op als je wilt helpen via: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Neem contact op