Beleidsplan - Missie en Visie

(uit de actuele versie van het Beleidsplan:)

 

Een visie kan niet zonder een missie. Dat bepaalt immers waartoe en waarvoor je bestaat. Nu is de missie van een RK Parochie nauw gerelateerd aan de missie van de RK kerk zelf. Echter, die kunnen we ook een zo lokaal mogelijk karakter geven zodat de parochianen zich er ook in herkennen.

Als Missie van onze parochie hanteren wij:

Het bieden van een vertrouwde basis voor eenieder die vanuit zijn of haar geloof, betrokkenheid of behoefte deel wil uitmaken van of een beroep doet op onze RK parochie.

 

Met een visie wordt invulling gegeven aan het zo optimaal mogelijk vervullen van de missie. In de vorige versie van dit beleidsplan hebben we daarbij de volgende Kernvraag gesteld:

“Op welke wijze kunnen wij deze verdergaande samenwerking gestalte geven? - Wat beogen wij met de (oorspronkelijke) parochies ?”

Deze is sterk vanuit de veranderingen in de organisatie gestuurd geweest en toen beantwoord met het toewerken naar een fusie, waarbij wel maximaal recht wordt gedaan aan de plaatselijke situatie en daarmee rekening houdend bij de te hanteren tijdslijnen.

Wij zijn inmiddels zover dat wij het doel van de fusie per 1 september (2015) hebben bereikt. De eerder gehanteerde Kernvraag vraagt daarmee om een nieuwe invulling. Tegen de achtergrond van de actuele uitdagingen, maar ook meer gericht op onze gemeenschap zelf willen wij die daarom nu als volgt formuleren:

Op welke wijze houden wij onze gemeenschap levend in een tijd van verandering en afnemende binding ?

 

Essentieel is dat de parochie in een moderne tijd een rol vervult voor de gemeenschap; voor de mensen uit die gemeenschap een waarde heeft – zonder daarbij het eigene uit het oog te verliezen. Waar de afstand tot elkaar groter lijkt te worden, toch geborgenheid biedend waar nodig en mogelijk.

 

De Visie die wij als antwoord op deze vraag hanteren is daarbij de volgende:

Vanuit onze kerntaak binnen de beschikbare  mogelijkheden een moderne invulling aan het kerk zijn en de behoefte van parochianen en hulpbehoevenden.

Aankomende agenda

aanleveren copij voor parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


uitkomen parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


aanleveren copij voor parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


Bekijk volledige agenda

EMMAUS SAMEN, samen werken aan onze parochie.

Neem contact op als je wilt helpen via: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Neem contact op