St. Cunera

Normal st. cunera  cunerakerk  nibbixwoud

Volgens de overlevering was Cunera een dochter van koning Aurelius van de Orkney-Eilanden in Schotland. Zij had zich aangesloten bij Sint Ursula en behoorde dus tot haar 11.000 gezellinnen.

Over Ursula en haar elfduizend maagden is veel geschreven. De geschiedenis weet te vertellen dat tijdens de grote volksverhuizingen Angelen van Brittannië naar Bretagne vluchtten; anderen voeren de Rijn op om bij Keulen in handen te vallen van de oprukkende Hunnen. Dit zou het historisch kader kunnen vormen rond de legende van Sint Ursula. Maar ook over dat historisch kader zijn de geleerden het niet eens. Wel is het zeker dat in de nabijheid van Keulen een enorm grafveld uit de 4e à 5e eeuw is gevonden. Bovendien is er een opschrift bekend uit diezelfde tijd, dat zich thans bevindt tegen de zuidwand van het koor van de Sint-Ursulakerk te Keulen; het vermeldt dat een Keulse burger een kapel liet oprichten op de plaats waar heilige maagden hun bloed vergoten hebben omwille van Christus.

Veel elementen zijn ook weer terug te vinden in de legende van Sint Ursula.

Het was Sint Willibrord († 739), die Cunera's gebeente verhief tot de eer der altaren. Dat stond indertijd gelijk met een heiligverklaring. De wurgdoek bleek nog altijd ongeschonden aanwezig te zijn en fungeerde sindsdien als een kostbaar relikwie.

 

Zie verder bijv. www.heiligen.net.

Aankomende agenda

aanleveren copij voor parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


uitkomen parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


aanleveren copij voor parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


Bekijk volledige agenda

EMMAUS SAMEN, samen werken aan onze parochie.

Neem contact op als je wilt helpen via: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Neem contact op