H. Hiëronymus

Normal hhieronymus
 
De heilige Hiëronymus, is een Kerkvader die de Bijbel in het centrum van zijn leven heeft geplaatst. Hij heeft de bijbel in het Latijn vertaald, heeft hem in zijn werken becommentarieerd en bovenal heeft hij zich heel zijn lange aardse leven ingespannen om hem concreet te beleven, ondanks dat hij, zoals bekend, van de natuur een moeilijk en ontvlambaar karakter gekregen had.
 
Hiëronymus werd geboren te Stridon uit een christelijk gezin dat hem een gedegen vorming verzekerde door hem ook naar Rome te sturen ter aanvulling van zijn studies. In zijn jonge jaren voelde hij de aantrekkingskracht van het wereldse leven, maar het verlangen naar en de belangstelling voor de christelijke godsdienst wonnen het in hem Nadat hij rond 366 het Doopsel had ontvangen, oriënteerde hij zich op het ascetische leven en nadat hij naar Aquileia was gegaan, sloot hij zich aan bij een groep van vurige christenen, door hem een "koor van zaligen" genoemd, die zich gevormd had rond Bisschop Valerianus.
 
Zie verder op RKDocumenten.nl.

Aankomende agenda

aanleveren copij voor parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


uitkomen parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


aanleveren copij voor parochieblad 'de Verbinding'

St. Cunera, Nibbixwoud


Bekijk volledige agenda

EMMAUS SAMEN, samen werken aan onze parochie.

Neem contact op als je wilt helpen via: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Neem contact op